Kallelse nr 2 till Årsmöte

  • 15 mar 2020

Kallelse till Båtklubbens

ÅRSMÖTE

måndagen den 23 mars 2020 kl 19.30

i Scoutstugan, Stockbyvägen 12

O.S.A. senast torsdagen den 19 mars 2020 till sekreterare@stocksundsbk.se.

Dagordning, beslutsärenden och kvällens övriga program, se 

'Kallelse nr 2 till Årsmöte-2020' under fliken dokument/kallelser

Övrigt underlag till årsmötet; verksamhetsberättelse, årsredovisning, förslag funktionärer samt stadgeändringsförslag återfinns under fliken dokument/resp. rubrik

På årsmötet serveras soppa med bröd + kaffe och kaka. Klubben bjuder även på vin/öl samt alkoholfritt alternativ.