Inställt årsmöte

  • 18 mar 2020

Styrelsen och valberedningen har idag beslutat att skjuta upp årsmötet på obestämd tid. Bakgrunden är naturligtvis coronautbrottet.

När årsmötet kan genomföras vet vi inte idag men troligtvis inte i närtid. De beslut som skulle fattas på årsmötet får vänta tills vi kan hålla en fysisk stämma. De funktionärer som är föreslagna av valberedning och styrelse träder in som t.f. tills stämman fattat beslut. 

Fastställande av 2019 års resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet, nya stadgar etc. beslutas när årsmötet kan genomföras. 

Genom detta beslut bryter vi mot våra egna stadgar som föreskriver att årsmötet skall genomföras under mars månad. Givet de rekommendationer som regering, Folkhälsomyndigheten och Danderyd kommun utfärdat anser vi beslutet att skjuta på årsmötet är nödvändigt. 

Styrelsen och valberedningen i Stocksunds Båtklubb genom Erik Albinsson